Undercover

Het kan om zeer uiteenlopende redenen lonend zijn om iemand van Redsupport undercover in je organisatie mee te laten draaien. Wat wij doen is het meelopen bij u op de werkvloer om zo een reëel beeld te krijgen wat er daar speelt. Hierbij maken wij onszelf nooit vooraf bekend, maar lopen we mee alsof we bijvoorbeeld een snuffelstage lopen. Een periode van twee à drie weken is hiervoor doorgaans voldoende. 

Doordat wij ook echt op de werkvloer aanwezig zijn en meelopen als een “echte medewerker” kunnen wij precies volgen hoe alle werkprocessen verlopen, hoe het personeel het ervaart;">en waar de knelpunten zitten. Het mooie van het laatste is dat de medewerker hier vaak zelf al een oplossing voor hebben bedacht, maar nooit gedeeld hebben met het management. 

Natuurlijk is dit goed voor het vlot laten draaien van alle processen, maar denk hierbij ook eens aan het personeel. Ontevredenheid onder de medewerkers is vaak omdat ze zich niet gehoord voelen. Dit leid tot minder gemotiveerde collega’s, meer ziekteverzuim en daardoor tot omzet daling. 

Wanneer wij onszelf bekend maken, schrikken medewerkers in eerste instantie vaak wel. Tot je uitlegt waarom deze werkwijze is gekozen en wat de bedoeling hiervan is. Medewerkers voelen zich dan juist gehoord en gezien. Vaak weten zij namelijk wel welke problemen er binnen een bedrijf spelen en hebben ze ook ideeën over de oplossing, maar delen ze dat niet met hun leidinggevende. Bijvoorbeeld omdat ze bang dat hun eigen positie in gevaar komt, of omdat er gedacht wordt dat het management daar zelf al wel over na gedacht zal hebben.

 

Onderzoeken

Nadat  duidelijk geworden is wat u van ons verwacht en wat u onderzocht wil hebben gaan we over tot het onderzoeken. Vaak door onze business scan in te zetten komt er al een hoop naar voren. Maar wilt u dieper op een onderwerp ingaan, kunt u ook onze mystery shoppers inzetten of ons undercover mee laten draaien binnen uw organisatie.

Rapportage

Zodra de onderzoeken zijn afgerond en wij alle benodigde informatie hebben verzameld, gaan wij dit omzetten tot een duidelijke en heldere rapportage. Dit kunnen wij u in een verslag toezenden  of bespreken op locatie met behulp van een presentatie. Wat u ook kiest, wji zorgen er voor dat iedere laag van de organisatie de juiste informatie op het juiste moment ontvangt.

Doorvoeren

U heeft dan nu een rapport met plan van aanpak op uw bureau liggen. Natuurlijk wilt u aan de slag met de resultaten.  Wij staan eventueel klaar om samen met u verbeteringen door te voeren en groei te realiseren. Wij komen met een plan van aanpak of maken deze samen met u. Hierna zullen wij de vertaling maken naar de werkvloer en deze begeleiden. 

Klantbeleving

We zien de afgelopen jaren steeds vaker dat organisaties hun best doen om “de klant centraal” te stellen. Vaak vanuit de gedachte: wij weten wat goed is voor onze klant en wij richten onze business zo in zoals dat goed is voor de klant. Door het grote aanbod van bedrijven en de opkomst van de vele online verkoopsite's, is er de laatste jaren veel veranderd. De klant is mondiger en weet wat hij wil en zoekt. Ze komen nog naar de winkels en hotel- horeca gelegen heden om juist de klantbeleving nog te ervaren en het je daardoor te gunnen.

Door de ogen van een klant naar je eigen prestaties, processen, producten of diensten kijken, dat is waar het verbeteren van de klantbeleving mee begint.