Klant tevredenheid

Een tevreden klant is van onschatbare waarde voor een organisatie. Naast dat zij een trouwe klant zijn, zullen zij ook jouw bedrijf aanbevelen bij anderen.

 

Terwijl ontevreden klanten je juist de informatie geven waarop je een verbetertraject invulling kan geven.

 

Door het laten uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek krijgt je inzicht in het beeld wat jouw klanten van jouw organisatie hebben. Waar bent je goed in? Wat zou je nog beter kunnen doen? en Waarom kiest de klant voor jouw bedrijf?

 

Ook kunt u in een tevredenheidsonderzoek diverse vragen aan je klanten voorleggen waardoor je beter in staat bent om bepaalde keuzes te maken.

 

De manieren waarop dit mogelijk is:

·       Online vragenlijst

·       Telefonische enquête

·       Enquête op locatie

·       Focus groep

 

Een klanttevredenheidsonderzoek is goed te combineren met een mystery shopping en kan uitgebreid worden met een verbetertraject.